Innovatief recyclen

De granulator, een unieke metaalverwerkingsmachine, scheidt de ferro van de niet-ferro metalen. Door de innovatieve werking kan deze granulator met de daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie het resterende afval scheiden van de binnengekomen metalen waardoor praktisch alle grondstoffen geschikt zijn voor 100% hergebruik.

Ook zijn de eindproducten zuiverder, wat op zijn beurt een hogere opbrengst met zich meebrengt. Dit heeft tevens als voordeel dat de eindproducten direct aangeboden kunnen worden aan bijvoorbeeld smelterijen en eindverwerkers voor hergebruik.

Op deze manier levert de granulator met de daaraan gekoppelde afvalscheidingsinstallatie een aanzienlijke bijdrage in het behalen van 100% hergebruik en duurzaamheid van de materialen welke door Riwald Recycling worden verwerkt.